הענקת רישיון

a. אם אתה רוצה להפיץ את התוכנה שלך ישירות דרך Joydownload.com, אתה מספק Sevas-S רישיון לא בלעדי, בעולם, וללא תמלוגים: להעתיק, לבצע, להציג ולהשתמש בתוכנות למטרות מנהלתיות והפגנה, הקשורות לעבודה והשיווק של Joydownload.com ולרשתות ההפצה הצמודות וערוצי מכירות, כמו גם להשתמשות בתוכנה כדי לשפר את פלטפורמת Sevas-S.

b. אתה מספק לSevas-S רישיון שאינו בלעדי וללא תמלוגים לקידום, ואם צריך להפיץ את התוכנה דרך Joydownload.com, כמו גם שת הפצת המצומד Sevas-S וערוצי הפצה. בפרט, אתה מאשר ומסכים כי Sevas-S יכול להשתמש בתוכנת ההורדה שלו, נתמכת עם פרסום נוסף, על מנת להקל על ההורדה של המוצרים על ידי משתמשים באמצעות Joydownload.com .

c. Sevas-S יכול להשתמש בעזרה של יועצים וקבלנים אחרים בקשר עם ביצוע התחייבויות ומימוש זכויות על פי הסכם זה, ובלבד שיועצים וקבלנים כאמור יהיו כפופים לאותם חובות כSevas-S. לאחר סיומו של הסכם זה, Sevas-S לא יכול לקדם או להפיץ את המוצר שלך.

d. אתה מספק למשתמש זכות שאינה בלעדית, כלל עולמית ובלתי מוגבלת בזמן, להציג, ולהשתמש במוצר. בהתאם לרצון שלך, אתה יכול לכלול הסכם נפרד למשתמש קצה רישיון (EULA) למוצר שלך, לפיו אתה תהיה ניהול זכויות משתמש במוצר.

e. אתה מצהיר ומתחייב כי יש לך את כל זכויות הקניין רוחני, הכוללים את כל הפטנטים ההכרחיים, הסימן המסחרי, סוד מסחרי, זכויות יוצרים או זכויות קנייניות אחרות במוצר. אם אתה משתמש בחומרים של צד שלישי, אתה מצהיר ומתחייב כי יש לך את הזכות לפרסם / להפיץ את המוצר של הצד השלישי. אתה מסכים שלא תגיש ל- Joydownload.comמוצר שמוגן בזכויות יוצרים, מוגן כסוד מסחרי או כפוף לזכויות קנייניות של צד שלישי, לרבות פטנטים, פרטיות ופרסום, רק אם אתם בעלים של זכויות אלה או יש לכם אישור מהבעלים החוקיים שלהם כדי לספק את המוצר.

f. אתה יכול לסיים את הענקת רישיון Sevas-S בשימוש במוצר באמצעות הודעה בכתב מראש 30 ימים לפני סיום תקופת הרישיון.